Zrozumienie znaczenia równowagi w Judo

Jeśli jesteś zawodnikiem judo, wiesz, jak ważne jest nauczenie się, jak zachować równowagę i nie doznać kontuzji podczas uprawiania ulubionej sztuki walki. Istnieje kilka ćwiczeń, które pomogą ci to osiągnąć. Ćwiczenia te pracują nad obszarami ciała, które są najbardziej narażone na obrażenia podczas upadku.

Ruch i elastyczność są warunkami wstępnymi strategii judo

Jeśli jesteś małą firmą, która chce zrobić plusk na dużym rynku lub jesteś dużą organizacją próbującą wykonać duży skok do przodu, strategia judo może pomóc ci wziąć tort. Zasadniczo jest to zestaw strategicznych wytycznych, które pozwolą Ci wykorzystać mocne strony Twojej firmy, aby pokonać konkurencję w jej własnej grze.

Najbardziej soczystą częścią strategii judo jest to, że możesz ją wykorzystać na swoją korzyść i nie musisz być mistrzem sztuk walki, aby to zrobić. Najskuteczniejszym sposobem na wdrożenie judo jest rozpoczęcie od zidentyfikowania swoich słabości i wykorzystania mocnych stron na swoją korzyść.

Aby to zrobić, będziesz musiał pobrudzić sobie ręce i sprawdzić swoją bazę wiedzy. Można to zrobić poprzez uczęszczanie na zajęcia judo, ale jeśli nie jesteś lepki na dyscyplinę, zawsze można poprosić przyjaciela lub członka rodziny, aby trenować cię przez to. Możesz również rozważyć zapisanie się na zawody judo, jeśli jesteś prawdziwym entuzjastą.

Judo istnieje od wieków i jest nadal praktykowane w dzisiejszych czasach. Dobrze wyszkolony judo praktyk wie, jak manewrować jego lub jej sposób na zwycięstwo, podczas gdy unikając walki lub dwa po drodze. W dłuższej perspektywie opłaca się dowiedzieć jak najwięcej o swoich przeciwnikach i ich metodach działania. Dzięki temu nie tylko zyskasz przewagę nad konkurentami, ale także będziesz miał się na baczności, gdy zdecydujesz się na przyjacielskie starcie.

Jeśli chodzi o zawody judo, prawdziwym wyzwaniem jest ustalenie, kiedy wykonać swój ruch. Jak w każdej sztuce walki, musisz zachować rozsądek przez cały czas, bo inaczej na pewno skończysz jako trup. To właśnie tutaj najlepsza rada dla miłośników judo może się przydać. Najbardziej skuteczni praktycy judo wiedzą, że najlepszy czas na pokazanie się to ten, zanim pojawi się twój przeciwnik. To trudna decyzja, ale jeśli jesteś skłonny być cierpliwy, otrzymasz nagrodę w postaci konkurencyjnego doświadczenia, którego nigdy nie zapomnisz.

Jigoro Kano chęć osiągnięcia wyższych celów w judo

Jigoro Kano był japońskim artystą walki, który jest uważany za jednego z największych pionierów judo. Założył Kodokan, szkołę sztuk walki, która słynie z doskonałego nauczania. Posiada ona ponad 500 mat i milion odwiedzających każdego roku.

Judo to sport, który wyewoluował z jujitsu. Jest to forma rywalizacji charakteryzująca się sprawnością fizyczną i umiejętnością unieruchomienia przeciwnika za pomocą pinu lub rzutu. Celem jest zmusić przeciwnika do tap out. Ma zasady, które obejmują użycie techniki judo do przypięcia ramienia lub barku przeciwnika do podłogi.

Myśl Jigoro Kano o judo zaczęła się od jego praktyki jujutsu. Podkreślał znaczenie efektywności, wzajemnego dobrobytu i samodoskonalenia. Propagował również koncepcję holistycznego podejścia do życia. Uważał, że człowiek powinien dążyć do poprawy swojego zdrowia i charakteru. Uważał również, że sztuka walki powinna zawierać kendo i jodo.

Jego wizją dla judo było wykorzystanie go jako sposobu na uczynienie świata lepszym. Misją jego życia stało się przybliżenie judo masom. Podróżował po świecie, aby uczyć judo. Założył własną szkołę w Tokio, a jego nazwisko stało się synonimem judo. Jego uczniowie z łatwością wygrywali zawody judo.

Brał udział w spotkaniach Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w Kairze, w Egipcie w 1937 roku. Był wielką inspiracją dla wielu swoich uczniów. Jego judo oddziaływało na młodzież i miało duży wpływ na nowoczesną edukację.

Judo Jigoro Kano powstał w 1882 roku. Włączył techniki z różnych szkół jujutsu. Miał szersze spojrzenie na jujitsu niż inni artyści walki. Miał również duchowe spojrzenie, które opierało się na lekcjach jego matki we wczesnym dzieciństwie. Nauczył młodzież, że judo powinno być używane do poprawy społeczności, a nie do przyszpilania przeciwników.

Judo Kano jest praktykowane do dziś. Jego wnuk, Yukimitsu Kano, jest obecnie prezydentem Kodokanu. Uważany jest za centralną ideę wychowania fizycznego.

Ćwiczenia ukierunkowane na czynniki ryzyka upadków

Ostatnie badanie wykazało, że ćwiczenia ukierunkowane na czynniki ryzyka upadków w Judo mogą pomóc w zmniejszeniu częstości występowania upadków. Co więcej, wyniki te mogą być wykorzystane do opracowania nowych i ulepszonych programów ćwiczeń zapobiegających upadkom.

10-tygodniowy program ćwiczeń w miejscu pracy inspirowany judo został zaprojektowany w celu oceny funkcji fizycznych, technik upadku i poczucia własnej skuteczności. Objęto nim 142 dorosłych w wieku produkcyjnym w różnych miejscach pracy w Szwecji.

Uczestnicy zostali zrekrutowani w lokalnych ośrodkach zdrowia i klinikach zdrowia lub za pośrednictwem firmy ubezpieczeniowej, która oferowała program w ramach prewencyjnego programu Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostarczyli oni pisemną świadomą zgodę na udział w badaniu. Program był standaryzowany i składał się z trzech sesji treningowych, z których każda składała się z rozgrzewki, ćwiczeń siłowych i propriocepcji oraz schłodzenia.

Dziesięć tygodni programu poprawiło funkcje fizyczne i psychologiczne, takie jak równowaga, poczucie własnej skuteczności i poziom aktywności. Zwiększyła się również samoskuteczność związana z upadkiem.

Po zakończeniu programu uczestnicy byli obserwowani przez dwa lata. Zostali poproszeni o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego ich doświadczeń. Zawierał on pytania dotyczące jakości programu, wpływu jaki miał na ich poczucie własnej skuteczności związanej z upadkiem oraz wiedzy na temat zapobiegania upadkom.

Wykazano, że trening inspirowany judo jest skuteczny w zmniejszaniu częstości upadków i program ten powinien być dalej badany u dorosłych w wieku produkcyjnym. Nie przeprowadzono jednak wcześniejszych badań oceniających jego skuteczność w zakresie zmniejszenia ryzyka upadków wśród dorosłych w wieku produkcyjnym.

Przeprowadzone zostanie randomizowane badanie kontrolne. Do pomiaru skuteczności interwencji w zakresie upadków zostanie wykorzystana zwalidowana bateria testów. Ponadto zostanie przeprowadzone porównanie wyników interwencji z wynikami grupy kontrolnej.

Badanie to zostało przeprowadzone zgodnie z Deklaracją Helsińską. Zostało ono zatwierdzone przez Komisję Etyczną Regionu Uppsala. W badaniu wzięło udział łącznie czterdzieści osób, ale pięć kobiet wycofało się z powodów osobistych. Pomimo tych ograniczeń, badanie miało pozytywny wpływ na równowagę i poczucie własnej skuteczności związane z upadkiem w grupie interwencyjnej.

Wydaje się, że 12-tygodniowy program treningowy inspirowany judo jest odpowiednim narzędziem do zmniejszenia częstości występowania upadków. Ten program treningowy zawiera również unikalne techniki bezpiecznego upadania i może być alternatywą dla aktywności fizycznej wśród osób starszych.

Regularne badania lekarskie dla judo

Regularne badania lekarskie dla judo są ważnym elementem zapobiegania urazom. Kontuzje są główną przyczyną przedwczesnej śmierci u sportowców. Przeprowadzenie programu zapobiegania urazom specyficznego dla judo może zmniejszyć częstość występowania urazów. Jednak zanim program zostanie szeroko wdrożony, istnieją ważne kroki, które należy podjąć, aby ocenić jego skuteczność.

Aby rozwiązać ten problem, powołano grupę transferu wiedzy (KTG), składającą się z multidyscyplinarnej grupy ekspertów w dziedzinie judo, medycyny sportowej i strategii zapobiegania urazom. Grupa spotkała się trzy razy, aby sformułować cele interwencji, omówić bariery w realizacji i znaleźć ułatwienia dla programu.

KTG składała się z czternastu członków, w tym badacza koordynującego, lekarza sportowego, konsultanta ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, chirurga ortopedycznego i dwóch naukowców zajmujących się ruchem człowieka. Każda z tych osób miała co najmniej 12 lat doświadczenia w judo. Każdy członek miał również doświadczenie w innej dziedzinie, takiej jak medycyna sportowa, zapobieganie urazom i zarządzanie urazami sportowymi.

Podczas spotkania KTG uczestnicy omawiali sposoby poprawy komunikacji między instruktorem judo a konsultantami ds. BHP. Zaangażowano kilku kluczowych praktyków, w tym prezesa klubu judo, zawodnika judo na poziomie krajowym i dyrektora generalnego organizacji antydopingowej. Każdy z uczestników miał uczestniczyć w 15 godzinach tygodniowo treningu judo przez 10 tygodni. Poproszono ich o wypełnienie przerywanego testu fitness w judo, który jest skutecznym narzędziem pomiarowym. Test ocenia sprawność sportowca na podstawowych wzorcach ruchowych judo.

10-tygodniowy program ćwiczeń inspirowany judo był pilotowany w siedmiu miejscach pracy. Program został dostosowany do środowiska pracy, oferując pracownikom możliwość zaangażowania się w ćwiczenia inspirowane judo. Interwencja składała się z dwunastu ćwiczeń, które wykonywano w ciągu dziesięciu minut. Ćwiczenia były prezentowane na kartach ze zdjęciami, filmach instruktażowych i książce instruktażowej.

Wyniki badania wskazały, że program ćwiczeń inspirowany judo jest skuteczny w poprawie sprawności fizycznej pracownika, a także zmniejsza liczbę urazów. Należy jednak zauważyć, że jest to badanie pilotażowe i do określenia skuteczności interwencji potrzebne jest większe randomizowane badanie kontrolowane.

Photo of author

Dawid