Udział w treningu judo

Zaangażowanie w trening Judo może przynieść korzyści dla umysłu i ciała osób w każdym wieku. Na przykład, ten sport jest znany, aby pomóc poprawić równowagę i funkcji mięśni. Ponadto, uważa się, że promuje zdrowie psychiczne i funkcje poznawcze.

JEX może być interesującą alternatywą aktywności fizycznej dla osób starszych

JEX jest intrygującą alternatywą dla siłowni i jej bardziej aktywnych kuzynów. Choć nie jest to propozycja dla osób o słabym sercu, JEX oferuje wiele unikalnych środków bezpieczeństwa. Może również pomóc w opóźnieniu skutków starzenia się i starości. JEX może być realnym sposobem na długie i dostatnie życie. Na szczęście, jury nie jest jeszcze w stanie ocenić jego zalet. Konieczne jest przeprowadzenie bardziej kompleksowych badań na ten temat. Jedno pytanie jednak pozostaje – jak długo JEX będzie trwał? Odpowiedź może być kwestią czasu lub wieczności. Dobroczyńcami JEX-u może być garstka bystrych seniorów z odrobiną siły woli. Na szczęście, wiele zasobów internetowych jest dostępnych, aby pomóc. JEX ma potężne następujące na mediach społecznościowych, z wielu członków dzielenia się wskazówkami i sztuczkami na forum. JEX ma również wylądował miejsce na liście 15 najlepszych organizacji sztuk walki w kraju. Jako dodatkowy plus, JEX oferuje wysoki stopień autonomii do swoich praktyków. W przeciwieństwie do sztuk walki, JEX nie wymaga licencji do uczestnictwa.

Wśród jego ilk, JEX schemat szkolenia może okazać się doskonałym środkiem zapobiegawczym przed plagą starzenia. Badania przeprowadzone w Miejskim Ośrodku Promocji Zdrowia wykazały, że uczestnicy, którzy wzięli udział we wspomnianym treningu, wypadli lepiej w większości testów. Godnymi uwagi wyjątkami byli ci, którzy nie wzięli przynęty. W rzeczywistości, znaczna liczba uczestników została wyrzucona z badania. Większy rozmiar próbki mógł dać bardziej wiarygodne wyniki.

JEX może poprawić funkcjonowanie mięśni i zdrowie psychiczne

Judo jest sztuką walki i sportem walki, który obejmuje ruch i siłę twojego ciała. Ma na celu poprawę równowagi, zwinności i siły mięśni. Jest to również doskonała forma ćwiczeń, która może uchronić Cię przed kontuzjami.

W niedawno przeprowadzonym badaniu zbadano wpływ 12-tygodniowego programu treningowego Judo na funkcje poznawcze i funkcjonowanie mięśni. Wyniki wykazały, że ćwiczenia poprawiły czas reakcji w zadaniu Stroopa, jednocześnie zwiększając siłę kończyn dolnych.

Badanie to było próbą kontrolowaną. Uczestnicy otrzymali schemat treningowy składający się z 36 sesji JEX i CTL przez 12 tygodni i uczestniczyli w baterii testów fizjologicznych. Otrzymali również słowniczek elementów technicznych judo i wykłady edukacyjne na temat korzyści płynących ze sprawności fizycznej i elementów technicznych związanych z judo.

Po zakończeniu eksperymentu uczestnicy kontynuowali treningi judo. Jednak pięć kobiet wycofało się z badania z powodów osobistych.

Program treningowy oparty na JEX był administrowany przez dwóch instruktorów judo klasy mistrzowskiej. Program treningowy oparty był na ćwiczeniach z Instytutu Kodokan Judo w Tokio.

Program ćwiczeń JEX zwiększył siłę mięśni i funkcje wykonawcze. Skrócił również czas reakcji na interferencję Stroopa „nazywanie”, co jest miarą najbardziej wymiernej korzyści z ćwiczeń.

Adaptacja metabolizmu mózgu po treningu mogła przyczynić się do skrócenia czasu reakcji zadania Stroopa. Mogło to być częściowo spowodowane tym, że JEX zwiększył obwodowe stężenia neuroprotekcyjnego BDNF, substancji, o której wiadomo, że pomaga chronić mózg przed chorobami neurodegeneracyjnymi.

Wyniki tego badania są ważne dla zrozumienia, jak program ćwiczeń oparty na judo może wpływać na funkcję mięśni i zdrowie psychiczne. Jednak przyszłe badania powinny zbadać wpływ JEX na starzenie się naczyń mózgowych, strukturalną i funkcjonalną łączność mózgu oraz perfuzję mózgową.

JEX może poprawić równowagę

Trening judo jest sportem, który wymaga wysokiego poziomu rozwoju umiejętności fizycznych i motorycznych i ma potencjał zmniejszenia urazów związanych z upadkami. Ten program ćwiczeń został zaprojektowany w celu poprawy równowagi oraz wzmocnienia mięśni i kości. Dodatkowo może pomóc w zmniejszeniu strachu przed upadkiem.

Nowe badanie oceniające wpływ 12 tygodni treningu judo na równowagę i siłę sugeruje, że może on stanowić przydatną alternatywę aktywności fizycznej dla osób starszych. Jednak potrzeba więcej badań, aby zrozumieć wpływ judo na mózg, perfuzję mózgową i funkcjonalną łączność mózgu.

W obecnym badaniu uczestnicy byli rekrutowani do udziału w programie Judo4Balance. Program ten ma na celu zmniejszenie liczby zgonów i kosztów opieki medycznej z powodu upadków. Obejmuje on techniki bezpiecznego upadku i ćwiczenia, a został opracowany przez grupę ekspertów, w tym lekarza medycyny, fizjoterapeutę, terapeutę zajęciowego, trenera czarnego pasa judo i instruktora judo.

Aby ocenić wpływ judo na równowagę, uczestnicy programu Judo4Balance zostali poproszeni o wypełnienie baterii testów przed i po trzymiesięcznej interwencji treningowej judo. Zostali oni również poinformowani o badaniu poprzez ulotki i wykłady edukacyjne. Następnie uczestnicy podpisywali formularz zgody.

Na tydzień przed eksperymentem uczestnicy otrzymali informacje na temat judo i jego elementów technicznych. Zapoznano ich z urządzeniami laboratoryjnymi używanymi do badań. Przeszli również krótkie szkolenie dotyczące procedur bezpieczeństwa na sali treningowej. Składało się ono z rozgrzewki, ćwiczenia technicznego, schłodzenia i przerwy.

Po 12-tygodniowym okresie treningu judo, interferencja Stroopa uczestników zmniejszyła się znacząco. Wykazali oni poprawę czasu reakcji w interferencji Stroopa „nazywanie”. Jest możliwe, że adaptacja po treningu w metabolizmie mózgu i łączności mózgowej może przyczynić się do tej redukcji.

JEX może poprawić funkcje poznawcze

W ostatnim badaniu naukowcy stwierdzili, że 12-tygodniowy trening judo może zwiększyć funkcje poznawcze. W badaniu dzieci w wieku przedszkolnym, naukowcy odnotowali wzrost hamowania reakcji po programie treningowym judo.

Jednak brak grupy kontrolnej uniemożliwił wyciągnięcie jednoznacznych wniosków na temat związku między treningiem judo a wydajnością. W poprzednim badaniu badacze postawili hipotezę, że trening może zwiększać wydajność jazdy poprzez hamowanie hamowania reakcji. Teorię tę potwierdza badanie zadania uczenia się umiejętności motorycznych u gryzoni. W porównaniu z kontrolami, gryzonie uczestniczące w tym zadaniu uczenia się znacznie zwiększyły objętość warstwy molekularnej na neuron Purkinjego.

JEX jest specjalistyczną formą ćwiczeń, która poprawia równowagę i siłę. Wykazano, że poprawia funkcje poznawcze, zwłaszcza funkcje wykonawcze. Ma również potencjał w opóźnianiu efektów starzenia się. To może uczynić go interesującą alternatywą aktywności fizycznej dla starszych populacji.

W badaniu wykorzystano baterię testów fizjologicznych w celu określenia skuteczności JEX. W szczególności, uczestnicy byli oceniani pod kątem interferencji Stroopa. Test ten jest miarą czasu reakcji. Po 12 tygodniach treningu judo, interferencja Stroopa „nazywanie” była skrócona. Ponadto mierzono również średnią moc i deltę AVG CoP Area95. Testy post-hoc Bonferroni wykazały istotną różnicę w delcie AVG CoP Area95 pomiędzy grupami JEX i CTL.

Wyniki wykazały, że średnia moc i delta AVG CoP Area95 grupy JEX były istotnie wyższe niż grupy CTL. ANOVA średniej mocy wykazała istotną interakcję grupa x czas. Trening JEX wiązał się również z istotnie krótszym czasem wykonania interferencji udarowej „naming”.

We wcześniejszym badaniu treningu judo u dzieci w wieku preadolescencyjnym stwierdzono istotną poprawę w zakresie hamowania reakcji. Trening judo nie był związany z wydajnością w otwartym zadaniu lub przerywanym treningu sportowym, które obejmują przedłużone, 120-minutowe wysiłki.

JEX może poprawić sprawność fizyczną

Trening judo to ustrukturyzowany program ćwiczeń, którego celem jest poprawa siły i wytrzymałości mięśni. Może również wzmocnić twój umysł. Może pomóc Ci stawić czoła wyzwaniom z nową energią.

Judo to sztuka walki, która podkreśla szacunek dla przeciwnika i przestrzeganie ścisłych zasad. Jednak może to być również zabawa. Kilka badań wykazało, że trening judo może zwiększyć siłę mięśni i pojemność beztlenową. Wyniki pokazują, że programy ćwiczeń oparte na judo mogą poprawić ogólną sprawność fizyczną starszych dorosłych.

12-tygodniowy program ćwiczeń oparty na judo może mieć również korzystny wpływ na funkcje poznawcze starszych dorosłych. Może to pomóc opóźnić lub zapobiec konsekwencjom starzenia się.

Głównym celem tego badania była ocena wpływu programu ćwiczeń opartego na judo na sprawność anaerobową, aerobową i mięśniową u starszych dorosłych. Zrekrutowano grupę 40 uczestników (40 mężczyzn i 5 kobiet) w wieku od 75 do 100 lat. Następnie podzielono ich na dwie grupy. Pierwszą z nich była grupa Judo Exercise (JEX), a drugą grupa Control Treatment (CTL).

Grupa JEX uczestniczyła w 36 sesjach treningowych w ciągu 12 tygodni. Te sesje treningowe obejmowały ćwiczenia judo o wysokiej intensywności. Każda sesja składała się z rozgrzewki i schłodzenia. Grupa JEX wykonywała trzy sesje w tygodniu, podczas gdy grupa CTL przeprowadzała jedną sesję treningową w tygodniu.

Oprócz sprawności mięśniowej i sercowo-naczyniowej, grupa JEX wykazała pozytywne zmiany w równowadze. Zmierzono również interferencję Stroopa. Czas reakcji uczestników uległ skróceniu.

Grupa JEX miała większą objętość istoty szarej niż grupa kontrolna. Grupa JEX miała również wyższe stężenie BDNF. Obwodowe stężenie BDNF wzrosło znacząco. Test post-hoc Bonferroniego potwierdził istotną różnicę między grupami JEX i CTL.

Photo of author

Dawid