Siła pozytywnego myślenia w judo

Siła pozytywnego myślenia w Judo to coś, co może mieć ogromny wpływ na Twoje wyniki. Jest to szczególnie prawdziwe, jeśli chodzi o takie rzeczy jak zarządzanie gniewem, język ciała i wytrzymałość psychiczna. Poświęcenie czasu na zrozumienie, jak te umiejętności mogą przynieść ci korzyść w zawodach judo jest niezbędne.

Język ciała

Judo to sport, który jest bardzo kojarzony z Olimpiadą. Chociaż nie ma oficjalnego związku z tym wydarzeniem, zapewnia uczestnikom korzyści edukacyjne i kondycyjne.

Jedną z jego bardziej widocznych cech jest wykorzystanie przekierowania energii. Sztuka walki ewoluowała z czasem od walki bez broni do samoobrony. Dziś praktycy Judo nie mogą dotknąć twarzy przeciwnika gołymi rękami. Mogą jednak używać wacików do aplikowania krwawień z nosa.

Jednym z pierwszych znanych zastosowań judo była obrona wojowników przed wieloma wrogami, których spotykali na co dzień. W okresie Edo (1603-1867) opracowano techniki walki na bliskie odległości. W efekcie narodziło się kilka stylów jujutsu.

Poza oczywistymi technikami, judo oferuje również strategie rozwiązywania spotkań ulicznych bez użycia przemocy. Istnieją dwa rodzaje judo: freestyle i konkurencyjne. W tym drugim, zawodnik judo musi ukłonić się swojemu przeciwnikowi przed wejściem na matę w swoim uniformie.

Zawody są wyczerpujące. Zawodnik, który się nie pojawi, może skończyć z DQ. Poza wymaganym strojem, zawodnicy Judo muszą również przestrzegać ścisłych zasad. Poza kłanianiem się przeciwnikom, mogą zostać zdyskwalifikowani za wiele mniejszych przewinień. Mogą otrzymać najwyższe wyróżnienie, jeśli są w stanie udowodnić, że mają mniej Shidos niż ich konkurent.

W końcu Judo jest sportem, który uczy wyżej wymienionych, jeśli wspomniana układanka. Jest to szczególnie prawdziwe dla początkującego zawodnika. Pomimo swojej złożoności, często jest to zabawa i satysfakcja. W związku z tym na całym świecie są setki oddanych praktyków.

Wytrzymałość psychiczna

Judo to sport walki, który istnieje od 1882 roku. Jest to sztuka walki, która przyjmuje holistyczne podejście, odnoszące się do umysłu, ciała i duszy. Aby odnieść sukces, judocy muszą wykazać się odpornością psychiczną. Muszą stawiać czoła przeciwnościom i presji. Muszą również radzić sobie ze stanami zmęczenia i bólem związanym z kontuzjami. Poziom przygotowania zawodnika jest ważny w ocenie, czy ma on psychiczny hart ducha, aby stawić czoła tym wyzwaniom.

Badanie wyczynowych zawodników judo wykazało, że istnieją różnice między mężczyznami i kobietami. Ci, którzy uprawiają sport od dłuższego czasu, częściej mają zwiększoną odporność psychiczną. Mają też większą samoocenę i wyższy poziom wigoru.

Judo jest wymagającym sportem, wymagającym od zawodnika znoszenia trudnych okoliczności, w tym intensywnych wymagań okazjonalnych i stanów zmęczenia. Twardy psychicznie zawodnik musi pozostać skupiony i wykonywać zadania najlepiej jak potrafi.

Badanie związku pomiędzy aspektami psychologicznymi a wynikami judoków wykazało, że istniała pozytywna korelacja pomiędzy samooceną a wynikami w rywalizacji. Dotyczyło to zwłaszcza hiszpańskich judoków.

Istniał również silny związek między wiekiem a odpornością psychiczną. Sportowcy, którzy byli młodsi i mieli mniejsze aspiracje sportowe, uzyskali niższe wyniki niż ci, którzy byli starsi i mieli wyższe aspiracje. Zasugerowano, że socjalizacja odgrywa znaczącą rolę w rozwoju twardości psychicznej.

Sportowcy, którzy mieli wysoką motywację, uzyskali lepsze wyniki niż ci, którzy mieli przeciętną motywację do osiągnięcia sukcesu. Było to również związane z niższym wskaźnikiem impulsywności.

Badanie wykazało, że najczęściej wymienianymi atrybutami twardości psychicznej były optymizm, pewność siebie i odporność. Uczestnicy podawali również znaczenie pragmatyzmu, regulacji emocjonalnej i regulacji uwagi.

Zarządzanie złością

Zarządzanie złością w Judo jest ważnym aspektem sztuki walki. Wiele osób ma trudności z kontrolowaniem swojego gniewu. Jest to normalna ludzka emocja i może być wywołana przez kilka wydarzeń. Niestety, niekontrolowana złość może mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Na przykład, może powodować palpitacje serca i podwyższone ciśnienie krwi.

Niektóre badania wskazują, że sztuki walki są korzystne dla kontrolowania i uspokajania gniewu. Podczas gdy judo i karate to dwa rodzaje japońskich sztuk walki, badanie wykazało, że są one podobne pod względem kontroli złości.

Badanie przyjrzało się wskaźnikom złości u 11 do 19-letnich chłopców i dziewcząt, którzy trenowali albo karate albo judo. Wyniki zostały porównane z wynikami grupy kontrolnej złożonej z nie-sportowców.

Zespół badawczy przeprowadził badanie przekrojowe, badając całkowity wskaźnik złości, jak również podskale złości. Podskale obejmowały gniew reaktywny, gniew instrumentalny i kontrolę gniewu. Średni wynik w każdej podskali został obliczony jako średnia.

Badanie zostało przeprowadzone we współpracy z Sports Medicine Research Center i Iranian Province Karate Collegium. Kwestionariusze zostały zinterpretowane przez Instytut Studiów Kognitywistycznych. Dane zostały zebrane z pobliskich szkół.

Wyniki analizowano przy użyciu oprogramowania SPSS i jednokierunkowej analizy wariancji. Zmienne kategoryczne porównywano za pomocą testu Fishera Exact. Liczba lat, które dana osoba poświęciła na uprawianie sportu, nie miała istotnego wpływu na wynik.

Badanie jest ważnym krokiem w określeniu, jak sztuki walki mogą pomóc osobie w radzeniu sobie z lękiem i depresją. Ujawnia również, jak judo może być wykorzystywane jako psychoterapia.

Wśród innych środków, judo-manifested „Adolescent Anger Rating Scale” był w stanie określić ilościowo całkowity gniew. Wyższy wynik w tej podskali przekłada się na większe poparcie dla kontroli złości.

Filozofia American Judo System

American Judo System to systematyczne podejście do nauczania judo. Kładzie nacisk na konkretne strategie i przygotowanie mentalne. Korzystając z tego podejścia, zawodnicy mogą rozwinąć twardość psychiczną potrzebną do skutecznej rywalizacji.

Filozofia stojąca za American Judo System jest prosta: rozwijaj umysł, przygotuj się do zawodów i wygrywaj. To podejście do judo jest powtarzalne i może być dostosowane do różnych miejsc treningowych.

Opiera się na dwóch głównych zasadach: wzajemnym dobru i maksymalnej efektywności. Kładzie również nacisk na praktykę bezinteresownego szacunku dla innych i sprawności fizycznej.

Filozofia ta stała się katalizatorem dla wielu pochodnych sztuk walki. Wpłynęła również na zapasy, mieszane sztuki walki i walkę w bliskim kontakcie.

Amerykański System Judo zachęca zawodników do trenowania swoich umysłów poprzez wizualizację, techniki oddechowe i pozytywną rozmowę z samym sobą. Techniki te uczą sportowców mocy wizualizacji sukcesu.

System prosi również członków o traktowanie siebie z szacunkiem i przestrzeganie kilku wytycznych. Posiadanie zestawu wytycznych dotyczących treningu jest pomocnym sposobem zapewnienia, że wszyscy w klubie pracują w tym samym celu.

Filozofia American Judo System skupia się na zdobywaniu cennego doświadczenia zawodniczego. Ważne jest również, aby rywalizować na odpowiednim poziomie. Próba rywalizacji na nieodpowiednim poziomie może zdemotywować zawodników, łamiąc ich zaufanie do sportu.

Celem konkurencyjnego judo jest rzucenie przeciwnika na plecy. Zmniejsza się równowaga przeciwnika, co zmniejsza jego siłę i moc. Następnie są oni unieruchamiani za pomocą szpilki.

Judo stało się popularnym sportem na całym świecie. W większości krajów istnieją kluby, które uczą tej sztuki. Jeśli jesteś zainteresowany nauką tej formy walki, sprawdź lokalne dojo.

Pochodzenie

Judo, co oznacza łagodny sposób, jest japońską sztuką walki, która uczy zarówno umysł, jak i ciało. Celem konkurencyjnego Judo jest zmuszenie przeciwnika do tapnięcia, lub rzucenia go na plecy. Sport ten jest również popularny na olimpiadzie.

Początki Judo sięgają czasów starożytnych. Było uprawiane przez Samurajów, którzy rządzili Japonią od Kamakury (1185-1333) do okresu Edo (1603-1867). Po Restauracji Meiji w 1868 roku, Samuraje stracili władzę, a sztuki walki przestały być priorytetem.

Pierwszym krokiem w kierunku modernizacji sztuk walki była praca Jigoro Kano. W 1882 roku rozpoczął on program edukacji judo. Opracował system zasad, które miały zapewnić bezpieczne i sprawiedliwe zawody. Studiował antropologię i anatomię, a także ludzkie zachowania, aby stworzyć nowy sposób szkolenia artystów walki.

Podejście Kano było początkowo krytykowane przez tradycyjnych mistrzów Jiu-Jitsu w Japonii. Jednak jego nacisk na wykorzystanie umysłu i ciała do poprawy zdolności do obrony doprowadził do stworzenia bardziej globalnego punktu widzenia.

Podczas II wojny światowej żołnierze w Stanach Zjednoczonych byli narażeni na judo, a później przynieśli je do domu. W rezultacie stało się ono popularnym sportem w Japonii.

Judo zostało nazwane najstarszą sztuką walki na świecie i jest wciąż żywe. Sport ten został zaadaptowany na potrzeby Olimpiady, a w 2021 roku powróci do Tokio na Mistrzostwa Świata.

Judo jest ważną częścią japońskiego społeczeństwa, ponieważ trenuje umysł, ciało i ducha młodych ludzi. Sport ten jest również ważny jako wkład w edukację.

Photo of author

Dawid