Pokonywanie blokad psychicznych w Judo

Jeśli jesteś judoką, być może doświadczasz pewnych blokad psychicznych. Niezależnie od tego, czy masz problemy z koncentracją na treningu, czy po prostu masz problemy z aspektem utraty wagi, istnieją kroki, które możesz podjąć, aby przezwyciężyć te problemy. Ten artykuł obejmie kilka podstawowych wskazówek, których możesz użyć, aby pokonać te problemy.

Przygotowanie jest kluczem

Judo to nieuzbrojony sport walki, który uczy dyscypliny fizycznej i psychicznej. Aby dobrze wypadać w judo, zawodnicy muszą skupić się na własnej technice i unikać nadmiernego zaangażowania w grę przeciwnika. Sport ten kładzie nacisk na szacunek i dyplomację.

Aby pomóc judokom odnieść sukces, należy wiedzieć, co ich motywuje. Przeprowadzono kilka badań mających na celu zbadanie przygotowania psychologicznego judoków. Jednak nadal istnieje wiele obszarów, które nie są w pełni zbadane.

W tym badaniu naukowcy badali czynniki motywacyjne wyczynowych judoków. Odkryli, że medaliści wykazywali wyższy poziom poczucia własnej skuteczności i zaangażowania, podczas gdy nie-medaliści mieli tendencję do większego zaangażowania ego. Ponadto zaobserwowali również zmiany w stanach nastroju podczas zawodów.

Autorzy zauważyli, że te odkrycia sugerują, że judocy byli w stanie przezwyciężyć swoje blokady psychiczne poprzez zastosowanie techniki „skupienie-odwrócenie uwagi”. Znalazło to odzwierciedlenie w zdolności medalistów do wizualizacji ich występu w judo.

Podczas zawodów poziom kortyzolu był znacznie wyższy niż poziom testosteronu. Zaobserwowali również, że poziom kortyzolu korelował pozytywnie z postrzeganym sukcesem w walce. Sugeruje to, że kortyzol może odgrywać rolę w ułatwianiu odpowiedniego stanu nastroju do walki.

Judo składa się z dwóch etapów: treningu i walki. Podczas treningu judocy są instruowani przez trenerów. Oczekuje się od nich, że będą bezpośrednio nagabywać głównego trenera i wybierać potrzebne informacje na podstawie swoich umiejętności.

Po zawodach oczekuje się od judoków, że wykażą się dyplomacją i wytrwałością, aby poprawić swoje wyniki. Z kolei oczekuje się od nich, że będą szanować swoich przeciwników. To pomaga im osiągać lepsze wyniki. Ale może to prowadzić do blokad psychicznych, jeśli judocy zaczynają obsesyjnie myśleć o grze przeciwnika. Aby przezwyciężyć ten problem, ważne jest, aby opracować przygotowania psychologiczne dla poszczególnych judoków.

Istnieje wiele sposobów na zwiększenie przygotowania psychologicznego judoków. Obejmują one opracowanie zindywidualizowanych planów przygotowań, obserwację wyników zawodników podczas zawodów oraz prowadzenie studiów przypadków. Osoby prowadzące badania powinny brać pod uwagę różnorodność judoków, a także ich zaplecze kulturowe.

Podejście oparte na studium przypadku daje judokom możliwość omówienia własnych doświadczeń i dostarczenia cennych informacji badaczom. Pomaga też badaczom w planowaniu przyszłych badań.

Skup się na grze przeciwnika

Jeśli chodzi o Judo, ważne jest, aby mieć na uwadze mocne i słabe strony przeciwnika, ale chcesz również skupić się na własnym planie gry. To pozwoli Ci uniknąć bycia wyrzuconym z nóg i pomoże Ci zachować opanowanie, gdy konkurencja jest na ataku.

Jeśli chodzi o Judo, chcesz mieć pewność, że stawiasz swoją najlepszą stopę do przodu. Aby to zrobić, musisz być świadomy najnowszych badań i rozwoju w tej dziedzinie. Na przykład, trzeba wiedzieć, najlepszy czas, aby wykonać konkretny ruch. Na przykład, jeśli jesteś uderzany ze wszystkich stron, lepiej poczekać na odpowiedni moment, ale nie zawsze tak jest.

Jednym z największych wyzwań dla początkujących jest zorientowanie się, od czego zacząć. Na przykład, nie musisz zaczynać z pozycji pełnej koniuszka, możesz podnieść się lub wykonać cios z pozycji pół koniuszka. Jest to ważny czynnik do rozważenia, ponieważ pozwoli Ci to na bardziej efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Drugim czynnikiem, który należy rozważyć jest długość ramion przeciwnika. Jest to szczególnie ważne, jeśli masz do czynienia z mniejszym graczem. Wykorzystanie wagi przeciwnika będzie miało duży wpływ na to, czy znajdziesz się w kręgu zwycięzców.

Oprócz posiadania odpowiedniego sprzętu, musisz znać odpowiedni czas na wykonanie danego ruchu. Na przykład, jeśli jesteś uderzany od tyłu, najlepiej jest unikać wykonywania obalenia. Jeśli przeciwnik ma podniesioną nogę, to możesz mieć problem z trafieniem go jabem. Ta sama zasada dotyczy technik kopnięć. Jeśli chodzi o Judo, dobra równowaga między szybkością i siłą jest kluczem do zwycięstwa.

Skup się na utracie wagi

Jak sama nazwa wskazuje, judo to złożony sport, który jest zarówno holistyczny, jak i zdyscyplinowany. Najbardziej zagorzali praktycy tego sportu są obdarowywani medalami i wyróżnieniami, które sprawiłyby, że każdy szanujący się sportowiec oszalałby. Poza niezbędnymi sesjami treningowymi, jednym z najważniejszych elementów doświadczenia w dojo jest koleżeństwo i wskazówki od najlepszych trenerów. To było dobrodziejstwo dla kilku naszych najbardziej oddanych członków. W związku z tym, potrzeba indywidualnej uwagi jest już przeszłością. Na szczęście, niektórzy z naszych najbardziej cenionych są bardziej niż chętni do podjęcia wyzwania pomocy swoim mniej seksownym konkurentom. W rezultacie, dojo pozostało jednym z naszych najcenniejszych aktywów. Nie wspominając o niezliczonych godzinach zabawy, które zostały spędzone na bardziej formalnym poziomie.

Skup się na kodeksie moralnym

Nie jest tajemnicą, że jedną z najistotniejszych wartości Judo jest odwaga. Przez wieki filozofowie i intelektualiści badali to pojęcie. Niektóre z powszechnych czynników związanych z odwagą obejmują cierpliwość, wytrwałość i samoświadomość.

Założyciel judo, Jigoro Kano, wierzył, że wychowanie fizyczne może przyczynić się do rozwoju społeczeństwa. Postrzegał je również jako holistyczny rozwój. Oprócz aspektów fizycznych, wierzył, że judo będzie promować rozwój duchowy. Wierzył, że najlepszym sposobem na naukę jest współpraca z innymi. Podkreślał również, że postawy są stratą energii. Judo, którego nauczał, odzwierciedlało jego wartości, ponieważ promował wzajemne dobro i minimalny wysiłek.

Na nauki Kano duży wpływ miał konfucjanizm, a także otwarcie Japonii na Zachód w XIX wieku. Jego modernizacja judo zapożyczyła się z tych koncepcji, a on sam miał wpływ na rozwój wielu innych budo. W rezultacie Międzynarodowa Federacja Judo wydaje obecnie serię filmów, które pokazują wartość kodeksu moralnego, jaką jest odwaga.

Pierwszy film z serii, COURAGE, skupia się na odwadze wymaganej do uprawiania judo. Omawia również, jak judo różni się od innych zajęć. Ilustruje, jak judo wykorzystuje uchi-komi, czyli powtarzalne ćwiczenia, aby pomóc judokom w wykonywaniu zadań. Uczniowie są również zachęcani do skupienia się na własnej sile i zwracania uwagi na umiejętność poruszania się w stosunku do partnera. Jeśli podczas zajęć coś się nie zgadza, każe się im przerwać.

Według ekspertów judo, nauka radzenia sobie z bólem podczas treningu może pomóc uczniom rozwinąć empatię. Chociaż nie ma wątpliwości, że judo jest doskonałym ćwiczeniem, istnieją również obawy dotyczące urazów. To spowodowało, że wielu nauczycieli pozostało obawiających się nauczania budo. Jednak dzięki nowemu prawu oświatowemu bezpieczeństwo staje się priorytetem. Międzynarodowa Federacja Judo ma nadzieję, że to nowe podejście będzie nadal wzmacniać jego atrakcyjność. W rezultacie, budo wraca do systemu szkolnego. Na szczęście, judo jest również stosunkowo niedrogie, aby rozpocząć działalność. Istnieje również wiele dostępnych przestrzeni.

Photo of author

Dawid