Filozofia karate

Karate to sztuka walki, która jest popularna w wielu częściach świata. To było wokół przez kilka wieków i istnieje wiele różnych stylów, które można wybrać. Niektóre z głównych obejmują Bushido, Shotokan i Traditional. Filozofia karate jest bardzo ważna, ponieważ pomaga nauczyć się, jak bronić siebie i innych.

Historia

Karate to nazwa japońskiej sztuki walki. Posiada ona wiele odmian i stylów. Jest praktykowana przez ludzi w wielu różnych miejscach na świecie.

Karate zostało po raz pierwszy nauczone w Japonii przez Gichina Funakoshi. Był on osobistym uczniem Kanryo Higaonna Sensei. Rozwinął on karate Shotokan. Założył również Japońskie Stowarzyszenie Karate.

W XIX wieku japońskie Królestwo Wysp Ryukyu zostało najechane przez klan Satsuma. Podczas inwazji wojskowej broń była zakazana. Wkrótce potem system wojskowy został zniesiony, a sztuki walki wróciły na sale treningowe.

Karate zaczęło się rozwijać i rozprzestrzeniać w całym kraju. Na początku XX wieku zostało wprowadzone na kontynent. Pierwszy klub na japońskim uniwersytecie został założony przez Keio University.

Karate zostało później przedstawione rosyjskim jeńcom przez Gogena Yamaguchi. Napisał on książkę Ekkin-Kyo o progresywnym treningu karate. Został schwytany przez rosyjskie wojsko w 1942 roku. Został uwolniony w 1945 roku i wrócił do Japonii.

Niektóre źródła przypisują pochodzenie karate starożytnym Indiom. Jednak dokładne korzenie są wciąż nieokreślone. W rzeczywistości historia Karate jest owiana tajemnicą. Być może zostało ono wprowadzone przez świątynię Shaolin. Co ciekawe, istnieją rzeźbione tablice króla Assurbanipala z Imperium Asyryjskiego, które opisują Gilgamesza jako wielkiego wojownika i artystę walki.

Najwcześniejsze formy karate znane są jako Nah-te. Były one pod wpływem chińskich sztuk walki, w tym kung fu. Były popularne w Tomari i Naha.

Następnie pod koniec XIX wieku mistrzowie karate uzgodnili nazwę dla wszystkich stylów. Ostatecznie została ona skrócona do karate.

Budo

Jednym z najważniejszych aspektów Karate jest jego filozofia. Budo, czyli „Droga walki” to spójny zbiór poglądów.

Jej najbardziej podstawowym pojęciem jest idea, że wszyscy jesteśmy miniaturami wszechświata. Idea jest taka, że istoty ludzkie mają wewnętrzną siłę, która jest taka sama jak siła wszechświata. Praktykujący karate może okiełznać tę siłę, aby rozwinąć siłę fizyczną, umysłową i duchową.

Aby to osiągnąć, karateka powinien trenować ze 100% koncentracją. Powinien również praktykować dyscyplinę. Obejmuje to czystość sprzętu, szacunek do siebie i lojalność wobec dojo.

Budo uczy również wartości etykiety, a także sztuki bycia dobrym sportowcem. Dobry karateka powinien zawsze traktować przeciwników z szacunkiem.

Budo uczy również właściwego stosowania oddechu i medytacji. Jest to logiczny sposób przygotowania się do walki. Praktykujący Budo raczej nie spotyka się z sytuacjami zagrażającymi życiu.

Innym ważnym aspektem Budo jest skupienie się na samokontroli. Praktykujący Budo uczą się stosować techniki sztuk walki w celu przezwyciężenia wewnętrznego konfliktu.

Charakter BUDO, czyli koncepcja powstrzymywania konfliktu, jest czymś, co informuje o całym życiu praktykującego karate. Obejmuje to szacunek do samego siebie, empatię i współczucie.

Istnieje wiele innych elementów Budo, które praktykujący karate powinni wziąć pod uwagę. Należą do nich zrównoważona pozycja w pasie, praca stóp i medytacja. Elementy te pomagają karate-ce osiągnąć optymalny początek sekwencji walki karate.

Prawdziwą sztuką karate jest jego zdolność do łączenia ciała, umysłu i ducha w jedną całość. Ponadto, trening karateki jest katalizatorem nowego sposobu życia.

Tradycyjne

Karate to sztuka samoobrony, ale także forma rozwoju duchowego i umysłowego. Niezależnie od tego, czy poważnie interesujesz się tą dyscypliną, czy jesteś nią tylko zaciekawiony, tradycyjna filozofia Karate może być pomocna.

Filozofia Karate jest podstawą wszystkich jego praktyk. Jej początki sięgają Higaonna Kanryo, założyciela Naha-te. Powrócił on do Japonii z Chin w 1881 roku. Założył dojo Naha-te i trenował z Ryu Ryu Ko. Jako pierwszy nauczał Goju-ryu, a później uczył Seikichi Toguchi i An’ichi Miyagi.

Kluczowym elementem filozoficznym karate jest „cios kończący”, który wyjaśnia metodę zdejmowania przeciwnika jednym uderzeniem. Polega ona na zastosowaniu odpowiedniego wyczucia czasu, postawy, oddechu i elastyczności ciała. Pozwala to na skupienie energii i przeniesienie jej do punktu kontaktu, a następnie wycofanie jej w ramach przygotowania do kolejnej techniki.

Filozofia karate opiera się na dwudziestu nakazach, które zawierają ideę „doskonałego charakteru.” Te dwadzieścia zasad wywodzi się w dużej mierze ze sztuki walki, bushido i Zen.

Dwadzieścia przykazań to nie tylko fundament karate, ale także przewodnik dla jego praktyków. Mają one na celu rozwój umysłu, ciała i ducha w taki sam sposób, jak czyni to Bushido. Praktykowanie karate jako środka samoobrony pozwoli ci rozwinąć fizyczne, umysłowe i duchowe cechy niezbędne do tego, abyś stał się udanym członkiem społeczeństwa.

Aby naprawdę opanować karate, konieczne jest praktykowanie go z odpowiednim nastawieniem. Karate jest wysoce osobistą i wyspecjalizowaną dyscypliną, więc postawa karateki może zadecydować o sukcesie jego treningu.

Shotokan

Filozofia Karate Shotokan koncentruje się na cierpliwości, pokorze, rozeznaniu i zewnętrznym spokoju. Kładzie również nacisk na siłę mentalną.

Prawdziwe karate wymaga kontroli elastyczności, szybkości oraz zdolności do kurczenia się i rozluźniania. Osiąga się to poprzez staranne planowanie, czujność i zdecydowane podejście psychiczne.

Konieczne jest również rozwijanie ducha rywalizacji. Artysta walki powinien zawsze mieć kontrolę. To pomoże im zachować spokój ducha, nawet w stresujących sytuacjach.

Podstawowe techniki obejmują serię postaw, kopnięć, bloków i uderzeń. Każda z nich jest środkiem do celu. Podczas treningu instruktor powinien zadbać o to, aby uczeń był wolny od myśli i emocji.

W karate Shotokan uczniowie powinni dążyć do triumwiratu: mocnej postawy, właściwego wyczucia czasu i prawidłowej techniki. Ponadto powinni być wolni od gniewu i innych negatywnych emocji. Dzięki temu będą mogli osiągać wyniki na wysokim poziomie.

Kolejnym aspektem filozofii Karate jest jej ukierunkowanie na rozwój duchowy. Istnieje wiele terminów związanych z karate, w tym rei i zenkutsu dachi. Często ludzie, którzy są zainteresowani filozofią karate, próbują zrozumieć więcej na ten temat.

Wielu praktyków karate jest również zainteresowanych poznaniem historii tej sztuki. Niektórzy pasjonują się również językiem japońskim. Inni ciężko ćwiczą, pokazując się na zajęciach każdego dnia i starając się nauczyć jak najwięcej.

Filozofia Karate Shotokan jest jednym z najbardziej popularnych stylów tradycyjnego japońskiego karate. Praktykowanie karate jest przedsięwzięciem na całe życie. Jego trening obejmuje kata, kihon i kumite. Praktyka kumite polega na tym, że uczeń bierze na siebie wyimaginowanych przeciwników.

Bushido

Bushido to kodeks honorowy wywodzący się z Japonii. Jest on podobny do kodeksów rycerskich w feudalnej Europie. Kładzie nacisk na honor, godność, lojalność i etykietę. Obejmuje on osobiste uwodzenie i praktyki medytacyjne.

Kodeks bushido to zbiór niepisanych zasad i ideałów, które kierują wojownikami. Został opracowany w okresie Edo. Pozostawał pod wpływem etyki konfucjańskiej i podkreślał znaczenie obowiązku.

Do najbardziej godnych uwagi cnót w kodeksie Bushido należą honor, odwaga i życzliwość. Cnoty te są podstawą dobrego artysty walki, a także mają zastosowanie w zawodzie lekarza.

Kodeksy honorowe w sztukach walki mają być praktykowane jako sposób na wzmocnienie ducha i ciała. Artysta sztuk walki jest potężną siłą. Ale może on skrzywdzić innych, jeśli nie jest ostrożny. Dlatego istotne jest, aby praktykujący rozwijał swoją własną moc.

Kodeks Bushido składa się z siedmiu zasad etycznych. Zasady te to Szacunek, Szczerość, Lojalność, Uprzejmość, Mądrość i Odwaga. Te etyczne wskazówki służą jako wezwanie do działania. Kilku mistrzów sztuk walki w Japonii nadal żyje według kodeksu honorowego Bushido.

Wartości kodeksu bushido były rozwijane przez wieki. Po raz pierwszy idee te pojawiają się w formie pisemnej w Koyo Gunkan z około 1616 roku. Są one hołdem dla wyczynów klanu Takeda.

Kodeks Bushido różni się nieco w zależności od miejsca, ale zawiera ideały dotyczące umiejętności wojskowych i ducha walki. Jest przewodnikiem do jak najlepszych zdolności fizycznych i umysłowych. Ma również silny nacisk na samoświadomość.

Photo of author

Dawid