Wpływ aikido na zdrowie psychiczne

Niezależnie od tego, czy jesteś fanem Aikido, czy nie, możesz rozważyć sposób, w jaki wpływa ono na zdrowie psychiczne. Aikido jest znane jako niezwykle skuteczne w samoobronie i rozwoju duchowym. Oprócz tych korzyści, jest to również związane z redukcją stresu i niepokoju.

Medytacja

Praktykowanie aikido, wschodniej sztuki walki, przynosi wiele korzyści dla ciała i umysłu. Praktyka aikido łączy w sobie elementy sztuki walki, medytacji, duchowości i dotyku społecznego. Praktyka opiera się na idei, że siła fizyczna i elastyczność osoby może być poprawiona poprzez trening.

Aikido jest formą ruchomej medytacji, która zawiera techniki uspokajania systemu nerwowego, rozwiązywania konfliktów oraz zwiększania elastyczności i równowagi. Praktykujący zgłaszają również doświadczalne, ucieleśnione zrozumienie energii, harmonii i duchowości.

W jednym z badań naukowcy sprawdzili czy trening Aikido miał pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne. Użyli jednokierunkowej ANOVA z powtarzanymi środkami, aby zbadać wpływ Aikido na afekt, przepływ i funkcje poznawcze. Wyniki wykazały znaczącą różnicę pomiędzy grupą Aikido a grupą kontrolną.

Grupa Aikido doświadczyła również znaczącego spadku objawów PTSD. Jest to istotne, ponieważ PTSD jest powszechnym stanem psychologicznym wśród personelu wojskowego. PTSD przyczynia się do depresji, zaburzeń snu i upośledzenia zawodowego. Zwiększa również ryzyko popełnienia samobójstwa.

Wykazano również, że praktyka aikido poprawia orientację ego i poczucie własnej wartości. Uważa się również, że może odwrócić skutki starzenia się i choroby.

Naukowcy odkryli, że trening aikido był związany z większym doświadczeniem przepływu. Im bardziej doświadczony był aikidoka, tym większy był przepływ.

Samoobrona

Wśród wielu korzyści z praktykowania aikido jest jego wpływ na zdrowie psychiczne. Jest to szczególnie istotne dla weteranów i ich rodzin, którzy są narażeni na większe ryzyko samobójstwa, depresji i nadużywania substancji. Sztuka walki jest również cennym sposobem na rozwój siły fizycznej, elastyczności i równowagi. Promuje świadomość, empatię i zrozumienie.

Aikido jest często opisywane jako “ruchoma medytacja”, w której umysł i ciało są zaangażowane w sposób płynny. Jego duchowe przekonania skupiają się na przywróceniu harmonii w relacjach międzyludzkich. Promuje również głęboką wdzięczność. Jest to również ćwiczenie somatyczne, wymagające rozluźnienia ciała przed wykonaniem ruchów.

Uważa się również, że praktyka aikido poprawia zdrowie i odwraca skutki starzenia się i chorób. Może również rozwijać poczucie własnej wartości i pewność siebie.

Zastosowanie Aikido jako interwencji psychoterapeutycznej zyskuje na popularności. Jest to częściowo spowodowane bogatym dziedzictwem sztuk walki. Badania nad korzyściami dla zdrowia psychicznego płynącymi ze sztuk walki są generalnie pozytywne.

Badania nad wpływem Aikido na zdrowie psychiczne są wciąż w powijakach. Wydaje się jednak, że są obiecujące. Niektóre badania sugerują, że Aikido może poprawić samokontrolę, orientację na ego i świadomość. Ma również potencjał, aby zmniejszyć ryzyko depresji i ataków paniki. Trening może być również opłacalną alternatywą dla tradycyjnej terapii psychologicznej.

Zdrowie i sprawność fizyczna

Praktykowanie sztuk walki może promować twoje zdrowie psychiczne, zmniejszyć stres i poprawić samoocenę. Może również nauczyć cię fizycznego relaksu i rozwinąć pewność siebie.

Aikido jest sztuką walki, która trenuje ciało i umysł do współpracy. Dostarcza również narzędzi do samoobrony. Niektórzy studenci Aikido uczą się tracić na wadze i rozwijają elastyczność. Zgłaszają oni zwiększone napięcie mięśniowe, zmniejszenie chronicznego bólu i poprawę postawy.

Aikido jest dynamicznym systemem ruchowym, który pomaga rozwijać siłę, równowagę, elastyczność i koordynację. Jest to również świetny sposób na uzyskanie dobrej formy.

Sztuki walki mogą pomóc Ci rozwinąć poczucie pewności siebie, samokontroli i przywództwa. Wiele osób zauważyło ulgę w chronicznym bólu, stresie i niepokoju.

Trening aikido może rozwinąć odporność, pewność siebie i poczucie własnej wartości. Może również pomóc Ci rozwinąć nastawienie na rozwój i nauczyć się pokonywać wyzwania. Praktykowanie sztuk walki może pomóc Ci stać się bardziej świadomym swojego ciała, środowiska i ludzi wokół Ciebie. Może pomóc Ci rozwinąć empatię, świadomość przestrzenną i samokontrolę.

Sztuki walki mogą być również wykorzystywane jako strategia rozwiązywania konfliktów. Trening może zwiększyć wytrzymałość układu krążenia i podnieść poziom hormonów dobrego samopoczucia. Możesz również budować relacje z innymi ludźmi. Trening z partnerem może utrzymać cię w odpowiedzialności i budować więzi.

Ekspansja umysłu i rozwój duchowy

Wśród wielu korzyści z treningu Aikido jest jego zdolność do redukcji stresu. Aikido może pomóc w rozwoju odporności, empatii i kreatywności. Może również pomóc w budowaniu pewności siebie.

W starożytnym świecie, wewnętrzna energia, lub ki, była znana jako źródło witalności. W aikido uważa się, że ki jest połączeniem zasad aikido, jak również prenatalnych energii genki (lub energii źródłowej).

Ki może być zdefiniowane jako połączenie treningu mentalnego i ruchu ciała. Nie jest to to samo co siła fizyczna, która jest wynikiem napięcia mięśniowego. W aikido, ki wzrasta wraz z wiekiem. Ma również zdolność do odwrócenia skutków starzenia się. W aikido, ki jest stosowane do ciała w postaci siły kurczącej i ekspansywnej. Tylko wtedy, gdy obie te formy są stosowane w sposób harmonijny, człowiek jest w stanie doświadczyć prawdziwego odprężenia.

Najlepszym sposobem nauki ki jest aikido. Aby osiągnąć prawdziwy relaks, trzeba nauczyć się rozluźniać ciało od środka. Jest to trudne zadanie dla wielu ludzi, zwłaszcza młodych.

Trening aikido uczy również korzyści z mindfulness, które obejmują szeroki zakres korzyści zdrowotnych. Wykazano, że medytacja poprawia nastrój i zmniejsza stres.

Orientacja na ego

Wśród niezliczonych korzyści płynących z treningu aikido jest wzmocnienie orientacji na ego. Ego-orientacja jest tendencją do wykazywania zachowań ukierunkowanych na sukces w walce lub innych konkurencyjnych ustawieniach. Konkretnie, sportowcy z motywacją ego mają tendencję do porównywania się z innymi zawodnikami. To postrzeganie własnej wydajności może przewidzieć sukces lub porażkę.

Stwierdzono, że orientacja na ego jest związana z różnymi pozytywnymi wynikami, w tym z wyczerpaniem fizycznym i emocjonalnym oraz zdolnością do działania pod presją. Zostało to poparte wynikami badania przeprowadzonego wśród 632 młodocianych sportowców.

W badaniu przyjrzano się również zachowaniom zorientowanym na ego u praktykujących aikido. Badacze stwierdzili, że poczucie własnej wartości, samokontrola i stabilność równowagi poprawiły się po treningu aikido. Stwierdzili również, że orientacja na ego nie była związana z początkowym wyborem sportu.

Literatura TEOSQ i POSQ są dość popularne, ale często prowadzą do bardzo różnych wniosków. Wyniki tego badania poszerzają nasze rozumienie współzależności między orientacją na zadanie a wspierającymi ją motywami celu.

Chociaż literatura dotycząca TEOSQ i POSQ jest płodna od połowy lat 80-tych, wciąż pozostaje wiele do zrobienia. W tym badaniu zastosowano bardziej rygorystyczną metodologię do zbadania TEOSQ i POSQ. Obejmowało to metaanalizę danych w celu sprawdzenia, czy miary te są zgodne.

Środki psychologiczne

Praktykowanie aikido przynosi korzyści dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Sztuka walki jest uważana za holistyczną praktykę i została opisana jako “ruchoma medytacja” i codzienne podejście do sztuk walki. Aikido promuje pewność siebie i zdolności adaptacyjne, poprawia równowagę i elastyczność, a także rozwija pewność siebie i empatię.

Aikido jest praktykowane przez ludzi w każdym wieku. Sztuka walki skupia się na sile fizycznej, elastyczności i kontroli oddechu. W rezultacie praktykujący aikido mają zdolność do szybkiego reagowania na ataki fizyczne.

Badania przeprowadzone przez Aikido dla Weteranów i Rodzin donoszą o poprawie zdrowia psychicznego i fizycznego u weteranów po kilku sesjach. Organizacja nonprofit współpracuje z Departamentem Terapii Rekreacyjnej w Denver VA. Oferują darmowe zajęcia aikido dla weteranów. Ponadto, organizacja niedawno złożyła wniosek o VA Adaptive Sports Grant Program.

Instruktorzy Aikido zajmują się wyzwaniami związanymi z traumą i ograniczeniami medycznymi weteranów. Ponadto, praktyka Aikido rozwija empatię, poczucie własnej wartości i postawę otwartości. Trening stanowi zdrową alternatywę dla zachowań uzależniających.

Instruktorzy Aikido zajmują się tendencjami PTSD do unikania konfliktów. PTSD przyczynia się do depresji, zaburzeń snu, nadużywania substancji i dysfunkcji rodziny. Praktykowanie Aikido może zmniejszyć objawy depresji, stresu i PTSD.

Aikido ma potencjał, aby przekształcić życie człowieka. Praktyka zwiększa pozytywny afekt i zmniejsza negatywny. W rezultacie, weterani zgłaszają wyższą jakość życia.

PTSD u weteranów i aktywnego personelu wojskowego

PTSD jest najczęstszym zaburzeniem psychologicznym diagnozowanym u personelu wojskowego. Powoduje retrospekcje, natrętne myśli i koszmary. Przyczynia się również do powstawania lęków, zaburzeń snu i depresji. Jest często związane z traumatycznymi doświadczeniami, takimi jak widok innych osób doznających poważnych obrażeń lub śmierci. Przyczynia się również do dysfunkcji rodziny.

W kilku badaniach wykazano, że interwencje w zakresie ćwiczeń mogą zmniejszyć ryzyko rozwoju objawów PTSD. Mogą one również poprawić samoocenę, zwiększyć kontrolę i poprawić relacje. Niektóre z tych interwencji obejmują modalności oparte na mindfulness. Aikido jest jednym z rodzajów sztuki walki, które są często omawiane w odniesieniu do PTSD.

Aikido dla weteranów i personelu wojskowego w służbie czynnej może być szczególnie atrakcyjne dla tych, którzy są zainteresowani tradycją Warrior Ethos. Aikido obejmuje medytację i duchowość. Zawiera również ćwiczenia somatyczne.

Według amerykańskiego Departamentu Spraw Weteranów, wskaźniki samobójstw wśród weteranów wzrosły o 30% w latach 1999-2016. Są one 1,5 razy wyższe niż u osób niebędących weteranami.

Aikido dla weteranów i rodzin jest organizacją nonprofit, która oferuje szkolenia dla weteranów za darmo. Współpracuje ona z Departamentem Terapii Rekreacyjnej w Denver VA. Organizacja obecnie ubiega się o VA Adaptive Sports Grant Program.

Duchowe przekonania Aikido skupiają się na tworzeniu harmonii w relacjach międzyludzkich. Wymaga również, aby partnerzy dbali o siebie nawzajem. W ten sposób Aikido może zmniejszyć ryzyko samobójstwa.

Podobne tematy