Aikido i jego rola w zarządzaniu konfliktami

Praktykowanie Aikido może być świetnym sposobem na zarządzanie konfliktem. Jest to umiejętność, która może być zastosowana we wszystkich rodzajach sytuacji i możesz się nauczyć jak ją wykorzystać do radzenia sobie z konfliktami, które możesz napotkać w swoim codziennym życiu.

Origins

W pierwszej połowie dwudziestego wieku Morihei Ueshiba stworzył Aikido, co tłumaczy się jako “Sztuka wyrównania z Ki”. Aikido jest formą sztuki walki, która skupia się na pokojowej samoobronie i zarządzaniu konfliktem. Opiera się na pewnych zasadach głoszonych przez założyciela, O-Sensei.

O-Sensei wierzył, że Aikido jest ścieżką do samorozwoju i sposobem na przekroczenie dualizmu. Wierzył, że ludzie ze wszystkich kultur i narodów mogą uczyć się Aikido. Podkreślał również bycie obecnym w danej chwili.

Morihei był zmotywowany do trenowania sztuk walki z powodu chęci stania się silnym i sprawnym. Chciał również rozwinąć pokojową metodę zarządzania konfliktami. Niestrudzone wysiłki O-Sensei’a sprawiły, że po jego śmierci w 1969 roku Aikido stało się popularną sztuką walki.

Oprócz sztuk walki Morihei był poważnym studentem religii. Uważał, że trening sztuk walki jest pokarmem duchowym. Opanował również jujitsu i kenjutsu.

Po śmierci O-Sensei’a jego wnuk Moriteru Ueshiba kontynuował nauczanie Aikido. Był on “drugim mistrzem Aikido” po swoim ojcu. Jego syn Kisshomaru Ueshiba również kontynuował nauczanie Aikido.

Nauczanie Aikido w erze współczesnej jest skomplikowane przez dwie warstwy filozofii. Pierwsza z nich skupia się na rozwoju fizycznym, a druga na rozwoju duchowym. Fizyczne i psychiczne aspekty Aikido są ze sobą ściśle powiązane.

Obie filozofie uczą, że człowiek może nauczyć się pokonywać swoje słabości i słabości u innych. Uczą również, że konflikty są okazją do wykuwania siebie.

Sztuka Aikido również ewoluowała z czasem. Jej pierwotne ukierunkowanie na pokojowe zarządzanie konfliktami uległo zmianie. Sztuka ta zawiera teraz skuteczne techniki obrony, ale nadal skupia się na rozwijaniu moralnego i etycznego charakteru człowieka.

Filozofia

Używanie Aikido jako strategii rozwiązywania konfliktów ma wiele korzyści. Jedną z najbardziej znaczących jest możliwość przełamania wzorców unikania. Ludzie uczą się stawiać czoła trudnym sytuacjom w sposób konstruktywny.

Aikido jest dyscypliną umysłu/ciała, która promuje połączenie, wrażliwość i elastyczność. Te atrybuty pozwalają osobie radzić sobie z napięciem, konfliktem i agresją w sposób, który sprzyja harmonii.

Praktyka Aikido uczy nas również, że istnieje więcej niż jeden sposób na rozwiązanie problemu. Zasady Aikido odnoszące się do wyprzedzających reakcji, nieoczekiwanych reakcji i mieszania się bez zderzania są skuteczne w rozwiązywaniu konfliktów.

Praktyka aikido pozwala na nowo przemyśleć binarne relacje ja/inny, rozwija nowe dyspozycje i umiejętny osąd. Rezultatem jest odporna osoba.

Trening aikido pomaga przełamać schematy unikania siebie i obronnych reakcji na konflikt. Poprzez energiczny trening, praktykujący aikido rozwijają sprawność aerobową i stają się bardziej elastyczni. Uczą się relaksować z centrum swojego ciała, a nie z ramion. Ta naturalna tendencja do relaksacji w naturalny sposób przenosi się na relaks psychiczny.

Sztuka Aikido jest fuzją duchowych objawień ze starożytnej praktyki Omoto-kyo. Została ona połączona z technikami walki z Daito-ryu Aiki-jujutsu.

Jako współczesny model rozwiązywania konfliktów, Aikido przemyśla na nowo binarność ja/inny, łączy umiejętne osądzanie oraz przemyśla współpracę i bezpieczeństwo. Uczy nas również używania strategii mentalnych, aby przywrócić naszą perspektywę.

Kołowa orientacja Aikido jest najlepszym sposobem na zrozumienie natury przyczynowości. W Aikido, ki (siła życiowa) każdej istoty jest ściśle związana z oddechem.

Praktyka aikido jest również najlepszym sposobem na rozwinięcie sztuki medytacji. W dojo ludzie uczą się używać tenkan (sztuki poruszania się z centrum swojego ciała), aby widzieć przez pryzmat swojego partnera.

Metodologia

Niezależnie od tego, czy jest stosowane jako technika treningu fizycznego, czy narzędzie psychologiczne, aikido oferuje cenne lekcje radzenia sobie z konfliktem. W świecie, który jest coraz bardziej konkurencyjny i brutalny, Aikido uczy nas, że możemy pokonać przeciwności i żyć pokojowo razem.

Praktyki Aikido podkreślają skupioną obecność i poczucie elastyczności. Te cechy są ważne w radzeniu sobie z konfliktami, które pochodzą z wielu źródeł. Aikido podkreśla również wyprzedzające odpowiedzi na ataki, które mają na celu zneutralizowanie agresora.

Praktyka aikido może być również stosowana w innych obszarach konfliktu, takich jak konflikt słowny. Tak długo, jak zaangażowane strony rozumieją wzajemne uczucia i uznają problem, możliwa jest wspólna praca nad jego rozwiązaniem.

Aikido oferuje również świeże spojrzenie na sztukę mediacji. Negocjacje w stylu aikido skupiają się na tym, co ma sens i unikają wykolejenia przez nieistotne kwestie.

Aikido oferuje również kinestetyczne kanały komunikacji. Należy do nich tenkan, który pozwala partnerowi oglądać akcję pod każdym kątem. Aikido kładzie również nacisk na mieszanie się bez zderzania.

Aikido było również używane przez wielu nie-aikidystów, takich jak Richard Strozzi-Heckler i Wendy Palmer. Koncepcja ki, oznaczająca siłę życiową w każdym człowieku, jest również integralną częścią Aikido.

Ponadto praktyki aikido obejmują umiejętność przekierowania agresji bez wyrządzania krzywdy ofierze. Na przykład, jeśli napastnik złapie cię za ramię, musisz szybko zareagować. Jeśli jednak jesteś w stanie przekierować atak, zapewniasz, że zarówno ty, jak i twój partner pozostaniecie bez szwanku.

Aikido jest również wykorzystywane jako narzędzie do rozwiązywania konfliktów pracowniczych. Kiedy pracownik jest atakowany, praktykujący Aikido jest w stanie pracować z pracownikiem, aby poznać jego mocne i słabe strony.

Wizualne przedstawienie harmonii i kontroli bez szkody

Niezależnie od tego, czy jesteś początkujący, czy masz czarny pas, przekonasz się, że celem Aikido jest stworzenie wizualnego przedstawienia harmonii i kontroli bez szkody. Dzieje się tak dlatego, że celem sztuki walki jest rozwinięcie zgodności pomiędzy umysłem i ciałem, dzięki czemu możemy być w stanie poruszać się z harmonią i kontrolą.

Kluczem do tego typu treningu jest to, że poruszamy się jako zespół. Oznacza to, że poruszamy się w harmonii z energią nage i energią uke. Oznacza to również, że wykonujemy technikę z naszym partnerem. To pomaga nam rozwinąć poczucie zaufania i szacunku do siebie nawzajem. Pomaga nam również w tym, abyśmy potrafili bez szkody wykorzystać energię partnera do utrzymania harmonii i kontroli.

Ważne jest, aby zrozumieć, że uke nie jest “przegranym”. Raczej jest partnerem, który chroni siebie. Ważne jest jednak, aby nie był zbyt surowy dla nage. Zwłaszcza jeśli ma ego, bo może to doprowadzić do tego, że zamiast dynamicznego ataku da statyczny.

Trzeba też pamiętać, że techniki aikido mogą być skuteczne w doprowadzeniu do podporządkowania się ze strony rozwścieczonego napastnika. Jest tak dlatego, że nie powodują one obrażeń. Zamiast tego, techniki te przekształcają wrogie zamiary w zaskoczone przyzwolenie. Dlatego Aikido jest sztuką walki bez przemocy.

Praktykowanie Aikido może pomóc ci rozwinąć w sobie grację, życzliwość i pewność siebie. Może również pomóc ci oczyścić twój umysł i poprawić twoje ego. Może również pomóc ci rozwinąć zgodność pomiędzy umysłem i ciałem, umiejętność, która będzie ci dobrze służyć w życiu. W rzeczywistości misją O Sensei jest przyniesienie harmonii światu poprzez wniesienie miłości do pogodzenia konfliktów.

Lekcje jak myśleć o polityce światowej

Niezliczeni praktycy aikido i im podobni byli pytani o najlepszy sposób włączenia aikido do codziennej rutyny. Istnieje wiele opcji, a najlepszą z nich jest rozpoczęcie od małych kroków. Niektórzy praktycy wybierają doskonalenie swoich umiejętności w małej grupie, zanim wyruszą na własną rękę. Najważniejszą rzeczą do zapamiętania jest bycie przygotowanym. Często najlepszą opcją jest posiadanie wyznaczonego mistrza aikido, który może prowadzić i mentorować praktykującego w miarę postępów na drodze do samowystarczalności. W przeważającej części, aikido jest sportem, który polega na równowadze, ale z odpowiednim nastawieniem, może być zabawą i wzbogacającym ćwiczeniem w nie oceniającym środowisku.

Podobne tematy